Blekinge museum

Marknad

Industrialisering, utbyggnad av städer och nya transportvägar krävde sten. Blekinges granit höggs upp för att bli gatubeläggning, kajer i kanaler och hamnar, grund och murar i monumentalbyggnader. De första industriellt organiserade stenhuggerierna i Blekinge kom till för att täcka behovet i Tyskland. Sjötransporterna var billiga och avståndet inte så stort. Även i Danmark och Sverige fanns avsättning för sten. Blekingegraniten var lättåtkomlig. I skärgården och utmed kusterna fanns brytbara berg och stenen kunde transporteras på fartyg direkt från tillverkningsplatsen till köparen.


Med industrialiseringen växte städerna. Ökad trafik krävde bättre vägar. Gatorna började sättas med huggen gatsten. Stensättning av Birger Jarlsgatan i Stockholm, 1898.

INKOMSTER 1898 av gatsten, byggnadssten och sträcksten från:

Tyskland - 2.500.000
Ryssland - 174.000
Sverige - 77.000
Danmark - 55.000
Övriga länder - 15.000