Blekinge museum

Blekinges berggrundUrtiden, Prekambrium (- 600 miljoner år)

Svekofennium 2500-1750 miljoner år.


 Leptit - hälleflinta
Leptit - kornig, gnejsartad. Hälleflinta - tät, flintlik. Bildad av hårt sammanpressad vulkanaska eller lava. Ryssberget, Skånegränsen. Bildades for ca 2000 miljoner år sedan. Brytes ej.


 Gnejs
"Kustgnejs" Grå, fin- till mellankornig granitisk gnejs. Parallellstruktur, ådrad. Gnejs är en omvandlad form av granit. Bildades för ca 2000 miljoner år sedan. Länets äldsta stenindustri var bunden till kustgnejsens utbredningsområde. Gatstensindustrin - stenen har finkornig struktur, som ger brottytan en jämnhet, som sällan framträder hos graniter.


 Äldre granitoid
"Urgranit och gnejsgranit". Rödlätt, småkornig och lätt ådrad. Bildades för ca 1750 miljoner år sedan. Gatstensindustrin.


 Amfibolit
”Grönsten”. Tillhör gnejsgraniter. Bildades för ca 2000 miljoner år sedan. Brytes ej.


 Äldre granitoid
"Gnejsgranit". Grå, finkornig, parallellstruktur och ådrad. Norra och östra delarna av länet. Bildades för ca 1750 miljoner år sedan. Gat- och blockstensindustrin.


 Äldre granitoid
 "Urgranit". Vanligen grå, ögonförande. Granit - eruptivbergart - smälta uppkommen ur jordens inre som avsvalnat under tryck till kristallina bildningar. Bildades för ca 1750 miljoner år sedan. Gat- och blockstensindustrin.

Gotium (1750 - 1150 miljoner år)

 Yngre granitoid
"Växjögranit". Rödlätt, medelgrov kornighet. Bildades for ca 1750-1700 miljoner år sedan. Brytes ej.


 Yngsta granitoid
"Karlshamnsgranit". Rödgrå eller ljusröd, grovkornig. Bildats genom omvandling av äldre granitmassa. Karlshamnsgraniten är den förnämsta ur stenhuggarsynpunkt. Bildades för ca 1450 miljoner år sedan. Gat- och blockstensindustrin.


 Yngsta granitoid
"Spinkamålagranit". Grå, finkornig. Bildad ur omvandlad äldre granitmassa. Västra Blekinge. Bildades för ca 1450 miljoner år sedan. Gat- och blockstensindustrin.


 Diabas
"Svart granit". Jämn, ensartad färg. Blekinge genomkorsas av ca 12 diabasgångar, öster om Karlskrona fram till Skånegränsen. Bildades för ca 1300-1100 miljoner år sedan. Blockstensindustrin.

Kabrium (600-500 miljoner år)

 Kambrosilur
"Kalmarsandsten". Bildar berggrund i form av ett 5 km brett bälte på östra Blekingekusten. Bildades för ca 600 miljoner år sedan. Brytes ej.

Krita (130-70 miljoner år)

 Krita
"Kritaceisk kalksten och sandsten". Kalksten och sandsten förekommer på Listerlandet. Kritlagren fyller ut sänkorna i urberget och bildar ett slättlandskap. Bildades för ca 100 miljoner år sedan. Brytes ej.

 

Upp