Blekinge museum

Organisation

Storsten
Efterfrågan på storsten för byggnader, kantsten till trottoarer m. m. inledde stenhuggeriepoken. Det är också den form av stenbrytning som finns kvar i dag.


Storstenshuggning, Guövik 1937.

Gatsten
Även som industri var stenhuggeri ett hantverk. Stenhuggaren arbetade på ackord och bestämde själv sin arbetsinsats. I de äldre storbrotten bröt man den ytligt liggande stenen och brytningen lämnade ett öde landskap efter sig. I de senare "bolagsbergen" bröts däremot sten på djupet. År 1898 fanns 1.369 stenbrott i Blekinge. Flertalet var småbrott med en eller ett par stenhuggare.

Storbrott, Herrgården på Tjurkö, 1890 talet.

Storbrott
Bilden visar olika stadier i gatstenstillverkningen som den bedrevs i storbrotten vid sekelskiftet. Överst till höger ett borrlag i arbete. En man sitter och håller i borret medan två andra slår med borrsläggor. Nere i brottet är en ritsare i färd med att dela ett gatstensämne till två gatstenar. I skravelhögen till vänster ser vi två putsare vid sina tunnor. De arbetar med att pika bort knölar på gatsten. Bredvid tunnorna ligger de färdiga gatstenarna staplade i väntan på basarnas mätning.

Bolagsberg
Arbetet i bolagsbergen var mer specialiserat än i småbrotten. Här bröt man även den djupare liggande stenen. Ett särskilt arbetslag av dagsverkare skaffade undan skravelsten och jord. Ett borrarlag sköt ut ämnen, som transporterades på vagnar till planen, där stenhuggarna högg upp dem till gatsten.Bolagsberg,"Skrikebo" på Tjurkö.

Arbetarkategorier i bolagsberg:

Dagsverkare som skötte olika grovsysslor: undanskaffande av skravelsten, jord och annat, som inte krävde särskild yrkesskicklighet.

Körare som körde den färdiga gatstenen från huggarplatsen till utlastningskajen.

Borrare som borrade häl i berget ror spräng- skott, arbetade i lag om 3 man.

Stenhuggare som tillverkade gatsten av ämnen de fick från stenbrottet, ofta hjälpta av pojkar som slog kilhälen.

Stenhuggarsmeder som skärpte och lagade verktygen.

Basar som mätte upp antalet färdiga stenar och räknade ut arbetslönen.

Inspektoren som var platschef.

Småbrott
Småbrott finns på många ställen i Blekinge. Stenhuggare har här arbetat säsongvis med att hugga storsten och knacka smågatsten.


Småbrott för storsten i Åryd.

Stenkross
När gatstensepoken försvann, växte efterfrågan på krossten till makadam och vägasfalt. De gamla stenbrottens skravelhögar kunde utnyttjas och flera stenbrott upplevde en kort blomstringstid. Idag är det stor efterfrågan på krossten. Brytning och tillverkning sker med moderna stenkrossar i olika delar av Blekinge.Stenkross på Sternö under 1930-talet.

 

Upp