Blekinge museum

Så fort ubåten slapp bogseringen fortsatte den i hög fart för egen maskin.

Kärnvapenfritt

Fredag 6.11 1981

Allt går nu med militär noggrannhet. Klockan 8.03 lossas ubåtens förtöjningar och den förnedrande reträtten inleds. Förnedrande utifrån att återfärden följs av flera TV-kameror från militärfärjan BORE, som för dagen är pressbåt. Lotsen, Eric Svensson, Karlshamn, får inte gå ombord på ubåten utan sköter uppgiften från en svensk båt. Det är grov sjö och efter ca 30 minuter upphör bogseringen och ubåten går för egen maskin. Vilket föranleder livlig och glad verksamhet i tornet på 137. Ryssen går också upp i fart, drygt tolv knop och BORE blir akterseglad! Klockan 10.45 den 6 november 1981 är Sverige återigen fritt från kärnvapen. De sovjetiska fartygen, som väntat så länge på "fången" är redo med omfattande enheter. Överlämningen sker drygt 5 km ute på internationellt vatten och är trots allvarsstunden inte helt fritt från militärt skådespel. Även från rysk sida. 

På återseende! 

Egentligen skulle kommendören Roderik Klintebo gått över till jagaren 446 Obraztsovyj och mycket formellt överlämnat ubåten och få det kvitterat. Nu är sjöhävningen så stor att överlämnandet i stället sker per radio. Så här går det till: 
Vice amiralen Alexej Kalinin på den sovjetiske jagaren: 
- Jag ber er meddela vilka åtgärder ni ämnar vidta i samband med överlämnandet. 
Klintebo: - Vi kommer inte att förtöja. 
Här följer en text från kommendör R Klintebo, representant för den svenska marinen till vice-amiral Alexej Kalinin, representant för de sovjetiska marinstridskrafterna. 
Kalinin: - Ej fullt uppfattat, ber Er än en gång sända detta meddelande. 
Klintebo: - Sovjetisk ubåt nr 137 överlämnas härmed i det skick, som framgår av besiktningsprotokoll, vilket godkänts av fartygschefen på ubåten. 
Från sovjetisk sida konstateras, att ansvaret för ubåten därmed övertas av den sovjetiska sidan. Bekräfta! 
Kalinin: - Uppfattat, och med att protokollet undertecknats avsäger ni er ansvaret och överlämnar detta till oss. Rätt uppfattat? 
Klintebo: - Rätt uppfattat. 
Kalinin:- Mottag följande meddelande: jag har mottagit vår ubåt. 
Jag tackar för visad hjälp. Lycklig resa. 
Klintebo: - Jag återgår till min bas och lyckönskar er på den vidare färden. 
Kalinin: - Uppfattat. På återseende. 
Klintebo: - På återseende. 

 

Upp

 

Bildtext


• Så fort ubåten slapp bogseringen fortsatte den i hög fart för egen maskin.

© Foto: Bengt Pettersson ×