Blekinge museum

Bottnen dammsugs i Gåsefjärden.

Vad hände sen?

Bottnen dammsugs 

Lämnade den ryska ubåten kvar något på Gåsefjärdens botten? Misstankarna finns, för så snart den var borta därifrån drog svenska marinen igång en mycket noggrann dammsugning av bottnen. Någon dag senare anlände ubåtsbärgningsfartyget "Belos" till platsen för att med sin specialutrustning gå igenom varenda kvadratmeter av bottnen. Möjligheten finns att s k akustiska ljudfyrar satts ut. Med sådana rätt placerade kan en ubåt eller torpeder säkert och tämligen enkelt navigeras in i besvärliga farvatten! Om svensk militär hittat några sådana fyrar är okänt. Redan från att undersökningarna började stod det klart att man tiger om eventuella fynd. 

Sovjets svar 

Onsdagen den 11 november kommer Sovjets svar på ubåtsdramat. Meddelandet lämnas till den svenske ambassadören i Moskva, Carl de Geer. Det inleds med att sovjetregeringen uttrycker sin tillfredställelse över att svenskarna äntligen släppt ubåten-följt av en förklaring hur den kunde hamna i Karlskronaskärgården: - Så som känt kom denna ubåt, som befann sig på ett rutinuppdrag i Östersjön, ur kurs till följd av fel på dess navigationsinstrument och därav uppstående misstag vid fastställande av position natten mellan den 27 och 28 oktober. Ubåten inträdde oavsiktligt på svenskt territorialvatten och råkade under dåliga siktförhållanden gå på grund utanför Sveriges sydöstkust. Därefter beklagar Sovjet att det hände och hävdar att man som ett undantagsfall lät svenska myndigheter hålla förhör med kaptenen. Och man menar att svenskarna själva kunde förvissa sig om att ubåten oavsiktligt gick in på svenskt vatten. 

Svaret på de mycket hårda svenska noterna till Sovjet hålls däremot i en annan språkform: 
- Den svenska regeringen har slagit in på faktaförvrängningens väg. Kategoriskt försäkrades att den sovjetiska ubåten avsiktligt gick in på svenskt territorialvatten "i syfte att ägna sig åt otillåten verksamhet". 
- Vilken nyktert sinnad person -för att inte säga något om militära specialister -kan påskina att en ubåt i övervattensläge, med tända ljus och en dieselmotor, vars buller kan höras från vida avstånd, och i dåliga siktförhållanden skulle kunna engagera sig åt sådan "verksamhet". - Den svenska regeringens uttalanden erkänner att navigeringsmisstag verkligen ägt rum. Ändå dras strax den absurda slutsatsen "att det inte var dessa som var huvudorsaken till intrånget på svenskt territorium". - Ett krav på "förhindrande av en så grov kränkning upprepas" är framställt i slutet av det svenska uttalandet. I detta konkreta fall låter det som ett krav på att utesluta själva möjligheten av att tekniska felsituationer kan inträffa till sjöss. Dessa krav strider helt enkelt mot sunt förnuft, hävdar Sovjetunionen. Uttalandet avslutas med hopp om fortsatt god grannsämja, ömsesidig respekt och samarbete. Utrikesminister Ola Ullsten kommenterar Sovjets svar och säger bl a: - Det är uppseendeväckande att den ryska noten inte innehåller en enda kommentar till våra misstankar om att det fanns kärnvapen ombord på ubåten. 

Tumba!Tumba!Tumba! 

Mitt uppe i ubåtsdramat förekom också mänsklighet. Kommendörkapten Karl Andersson och ubåtsbesättningen talade allvarligt till varandra. Njet förekom ofta. Vid sidan om fördes underhandskontakter via kustbevakningsbåtarna, de enheter som såg till att ubåtsbesättningen inte svalt eller levde under vidriga omständigheter. Ska ett kränkt land ombesörja sådana skyldigheter? 
-Ja, även för den sovjetiska ubåten gällde den folkrätt som Sverige undertecknat, säger våra sagsmän. 
-Och det var en styrka fö Sverige att vi levde upp till de förpliktelser som är förenat med FN-konventionen, Men vad har då Tumba med detta att göra? Jo-Tumbas framfart i Moskvas hockeyrinkar blev öppningen till att besättningen och några svenskar fann varandra. Våra sagesmän. -När vi sa Tumba kom tio man och ville prata ishockey. Ryssarna tog emot cigaretter och samtalen betydde säkerligen mycket för förhandlingarna på toppnivå.

 

Upp

 

Bildtext


• Bottnen dammsugs i Gåsefjärden. Ryssarna kan ha lämnat kvar någon utrustning!

© Foto: Hans G Friberg ×