Blekinge museum

Hans Holbein dy. Städel Museum, Frankfurt am Main, Graphische Sammlung.

Vilken typ av skepp?

”Gribshunden” är byggd på kravell och fartygstypen kallas karack. De kravellbyggda skeppstyperna karack och karavell användes redan på 1300-talet i Medelhavet. I norra Europa började man bygga de första skeppen på kravell under andra hälften av 1400-talet.

Kravellbåtar kunde byggas större och stabilare än klinkbyggda skepp. Därmed kunde de ta mer last och utrustas med en större rigg. I för och akter på det kraftiga skrovet kunde så kallade kastell placeras.

Med kravell menas att skrovet byggs på spant och plankorna i bordläggningen läggs kant i kant. Skrovets ut- och insida blir slät.

Klinkteknik innebär att plankorna i bordläggningen läggs omlott. Spant och bottenstockar passas i när skrovet är klart.