Blekinge museum

Stävfiguren

I augusti 2015 bärgades skeppets stävfigur/”galjonsfigur”. Det är mycket välbevarat och det enda av sitt slag i världen. Stävfiguren är inte en galjonsfigur i den bemärkelsen som vi tänker idag – alltså en fastsatt galjon i fören. Stävfiguren var en del av båtens konstruktion, en balk som i mitten stöttade det utstickande trekantiga förkastellet och på balkens ände längst fram i fören syntes det skulpterade huvudet. De urtag och infästningar man ser på timret är i sammanhanget jätteintressanta eftersom de berättar om hur kastellet var uppbyggt säger Johan Rönnby, professor vid Södertörns högskola/Maris!

Stävfiguren förvaras idag i föremålsmagasinet på Rosenholm. Se kalendariet för öppettider.