Blekinge museum

Källorna berättar

I Sturekrönikan (1452-1496) skildras en resa som den danske kungen Hans gjorde till Kalmar sommaren 1495. Resan var av stor politisk betydelse. Hans mål var att genom förhandlingar åter få in Sverige i Kalmarunionen och bli erkänd som kung även i Sverige och därmed hela Norden. Ett av skeppen som seglade mot Kalmar var "Gribshunden" eller "Griffen" som anges som kungens huvudskepp. Ombord fanns minst 150 soldater. När skeppet kom till Stora Ekön bröt en eldsvåda ut om bord och skeppet sjönk.

Den danske adelsmannen Tyge Krabbe var ögonvittne till händelsen och berättar i ett brev: "... vi kom i en havn uden for Røndeby som kaldes Egesund og der kom ild i Hans nådes hovedskip som kaldes Gribshunden og blev der mange riddermænd og fattige karle brændt ihjel og der blev den bugede doctor med og jeg fik og någen skade der." Undersökningarna av vraket visar tydligt att skeppet förlist under dramatiska omständigheter, eftersom värdefull utrustning lämnats kvar ombord.