Blekinge museum

Stenhuggare


Stenarbetare i ett stenbrott på Tjurkö omkring 1900.

Industrialismen bröt på 1870-talet igenom i Sverige. Alla som inte kunde försörja sig på jordbruk blev tvungna att söka arbete i städernas industrier eller utvandra. Stenindustrin kom att ge nya arbetstillfällen för många människor. Till Tjurkö sökte sig män från öarnas smågårdar, torp och fiskarstugor, från jordbruksbygdernas lantarbetarhem och skogsbygdernas småställen.

Även från mellersta Blekinge och södra Småland kom blivande stenhuggare. I brotten fanns dagsverken även för dem som inte kunde hantverket. Från kringliggande områden kom folk dagligen för att utföra grovarbeten. Stenhuggaren flyttade allteftersom arbetstillfällena växlade. Hans tillgång var hantverkskunnandet, verktyg och bostad fanns på platsen. Blekingedialekter kunde höras i många stenbrott runt om i landet.