Blekinge museum

Ett litet hus

Bostad

I arbetsgivarens kaserner fanns bostäder för ungkarlar och mindre bemedlade familjer. Stenhuggare som hade hustru och barn strävade efter eget hus. Sådana små trähus är idag karakteristiska för övärlden och stenhuggeritrakterna.  Stenstugan med kallmurade väggar
och jordgolv var för den fattige en annan bostadsform med lång tradition i skärgården.


Högarörskasernen vid herrgården på Tjurkö.

Om förhållandena på Tjurkö berättar S. W. Johnsson:
"Den kraftiga ökningen av arbetarnas antal under 1870-talet hade krävt byggande av bostäder i ganska hastigt tempo. 1879 fanns åtta kaserner med i genomsnitt sex lägenheter om ett rum och del i kök i varje byggnad. Några av dessa var lägenheter, bebodda av familjer, men de flesta av ungkarlar, 8 man i varje rum. Ungkarlarna bodde hyresfritt, men familjerna betalade en hyra av tre kronor i månaden. Men kasernerna förslog inte till alla arbetarna. e flesta familjer och en stor del av ungkarlarna hyrde i bondgårdarna runt om på ön. Hyran utgjorde på den tiden 4-6 kronor för enrums- och 8-10 kronor för tvårumslägenheter per månad".


Ett stenhuggarhem på Sturkö, interiör från 1920 talet.

Stenhuggarnas hus skilde sig inte från de stugor som småbönder och fiskare byggde. Husen var som regel 11 alnar långa och 7 alnar breda och bestod av kök, rum och kammare. I köket fanns en arbetsbänk av trä, där vattenspannen stod. Ett tyg skynke dolde slaskhinken under bänken. En öppen spis med bakugn fanns också, senare ersatt med en järnspis. I rummet stod som regel en kakelugn men kammaren var oeldad.

 

Upp