Blekinge museum

Gruppfoto på arbetare

Arbete

Industrialismen bröt på 1870-talet igenom i Sverige. Alla som inte kunde försörja sig på jordbruk blev tvungna att söka arbete i städernas industrier eller utvandra. Stenindustrin kom att ge nya arbetstillfällen för många människor. Till Tjurkö sökte sig män från öarnas smågårdar, torp och fiskarstugor, från jordbruksbygdernas lantarbetarhem och skogsbygdernas småställen.

Även från mellersta Blekinge och södra Småland kom blivande stenhuggare. I brotten fanns dagsverken även för dem som inte kunde hantverket. Från kringliggande områden kom folk dagligen för att utföra grovarbeten. Stenhuggaren flyttade allteftersom arbetstillfällena växlade. Hans tillgång var hantverkskunnandet, verktyg och bostad fanns på platsen. Blekingedialekter kunde höras i många stenbrott runt om i landet.

Försörjningen sysselsatte hela familjen. Pojkar ansågs arbetsföra när de börjat skolan. På fritiden slog de kilhål i stenbrotten. Flickor lämnade hemmet efter konfirmationen och tog tjänst som pigor. Kvinnor bidrog med småinkomster genom att knacka skravelsten till makadam. Att tvätta åt folk i Karlskrona var ett sätt för stenhuggarhustrurna på Tjurkö att skaffa extrainkomster. När förtjänsterna uteblev på hemorten sökte sig många till andra platser. Stenhuggarens hushållning kompletterades då med tillfälliga säsongarbeten till exempel betgallring och potatisplockning i Skåne eller på Öland. Fiske och sjöfågeljakt gav även viktiga bidrag till kosthållet.

Barnens arbete
Barnen fick börja slå kilhål och putsa sten vid 8-9-årsåldern.De gick direkt från skolan till arbetet. Det berättas att för 10-åringar var lönen för 14 dagars arbete 1 :05 kronor.

Hustruns arbete
Stenhuggarnas hustrur slog makadam - knacksten. Arbetet betalades med 1:25 kronor per kubikmeter sten. Mer än 50 öre om dagen var det svårt att arbeta ihop. En stenarbetare kunde förtjäna 2-3 kronor om dagen. Daglönen för en lantarbetare omkring 1900 var cirka 1 krona.