Blekinge museum

Verktyg och hantverksteknik

Stenhuggarens verktyg slets hårt. Mejslar, borr, kilar, rämmare, gatstenshammare och handsläggor skärptes med jämna mellanrum. En smedja fanns i närheten av varje arbetsplats. Stenhuggarsmederna var mycket specialiserade och ansåg sig kunna mera än vanliga smeder. Att på en gång smida in skärpa, hårdhet och uthållighet i verktygen var en konst. Som betalning fick smeden 10 % av stenhuggarens lön.


Stenhuggarsmedja

BREDHACKA
Användes för att jämna stenens yta intill kanten samt att ”spåra” gatstensblock, innan man bräcker eller kilar. Verktyget ersattes av bredmejseln.

 

BREDKIL
Användes som stenkil på 1860-talet. Har senare använts som vedkil.

BREDMEJSEL
Användes för att hugga spår i stenen före bräckningen och för att jämna stenens kanter. Huvudsakligen ett storstensverktyg.

DUX
Användes som bredhacka och bredmejsel (den del som har egg) eller som märs (den del som har den urkälade slagytan) att putsa med.

HANDSLÄGGA
Skaftet är fastkilat med kilbleck. Släggan sätts fast något snett på skaftet.

KANTJÄRN
Användes att ”sätta” raka kanter med. Kantjärnets skär a sätts mot stenen. Med handslägga slår man på dess nacke.

KLYVARE
Användes som slägga samt för att klyva tunnare stenblock till gatstensämnen.

MÄRS
Användes att putsa gatsten med. Slaget (den yta som slår mot stenen) är konkav.

PIKHACKAN
Användes till kilhålsslagning och då man pikade stenen d v s putsade bort ojämnheter. Den ersattes av pikmejseln.

PIKMEJSEL
Användes tillsammans med handsläggan för att göra kilhål samt att pika sten med. Ersatte pikhackan.

PLUR med KILBLECK
Användes vid gatstenstillverkning för att spräcka tunna stenskivor. Infördes till Blekinge från Bohuslän under 1920-talet.

RITSSLÄGGAN
Hade ett smalt fjädrande skaft. Den användes till att slå på den ritsade stenen när den skulle klyvas. Slagytornas kanter var alltför vassa när verktyget var nytt. De fasades därför av innan ritssläggan användes.

RUNDKIL med KILBLECK
Av äldre typ,

STOCKHAMMARE
Användes till att skärpa slagytan på stockhammaren. Smidesverktyg.

STOCKMEJSEL
Användes till att skärpa slagytan på stockhammaren. Smidesverktyg.

SÄTT
Användes att ”sätta bort”, slå bort, en bit av stenen.

Upp