Blekinge museum

Tjurkö igår och idag

Tjurkö i går
Tjurkö var före stenbrytningstiden en typisk skärgårdsö. Bebyggelsen var samlad till byarna Nabben, Sundet, Södragårda och Maren med sönderstyckade jordlotter runt omkring. Här bodde skärgårdsbönder men också båtsmän, fiskare och inhyseshjon. Deras försörjning hämtades mer ur havet än ur jorden. Även efter det att stenindustri kommit till ön levde gamla seder och bruk kvar.

Tjurkö i dag
År 1862 började den tyske officeren F. H. Wolff stenbrytning på Tjurkö, som blev centrum i hans stenimperium. Under ett halvt århundrade drog industrin människor till ön. Vid sekelskiftet bodde där 1500 personer. 1970 fanns knappt 200 bofasta kvar. Stenbrotten och skravelhögarna är igenvuxna. Under sommaren lever emellertid ön upp, då stenhuggarnas bostäder befolkas av semesterfirare.
Franz Herrmann Wolff.