Blekinge museum

Från stenblock till gatsten

1 - Det ur berget framtagna stenblocket, som skall klyvas, flyttas ut med spett.

 
2 - Blocket flyttat och vänt. En rak linje drages med en stenskärva efter vilken en rits
skall huggas. Spettet användes som linjal.

 

3 - Ritsen huggs med hjälp av rits- eller bredmejsel och underlättar klyvningen.

 
4 - Kilhålen slås med pikmejsel i blocket, som ska delas till gatstensämnen. Hålen bröstas först med en trubbig pikmejsel. Sedan används spetsigare mejslar för att göra dem färdiga.5 - Kilar och kilbleck sätts i de färdighuggna hålen och slås fast med handslägga.
 

6 - Stenen klyvs med lätta slag på kilarna med en klyvare.

 

7 - Blocket har spruckit.


8 - De två nya blocken bändes isär med spett.


9 -
Efter klyvningen återstår tunnare stenblock, så kallad gatstensämnen, som delas i mindre genom ritsning och bräckning. Ett gatstensämne ritsas på en flatsida och en kant, vändes sedan och delas med ett slag av klyvaren.


10 - Klyvaren träffar stenen, som delas i två ännu mindre gatstensämnen.11 - Ämnet bearbetas till en gatsten genom putsning med en gatstenshammare och pikning med en pikmejsel och handslägga, varvid ojämnheter slås bort.