Blekinge museum

Läs mer

Otryckta källor
Stenhuggeriundersökning 1965-68. Blekinge museum
Uppteckningar. Blekinge museum

Tryckta källor och litteratur

Frykman, Jonas. Tjurkö - en stenhuggarö. Blekingeboken 1969
Andersson, Thor, E E . Sveriges granitindustri. Stockholm 1911
Henschen, Erasmus Gabriel. Anmärkningar vid gråstenshuggningen uti Carlskrona. Hushållningsjournal 1786:2
Johnsson, Swen. Tyskt och italienskt i forna tiders stenindustri. 
Blekinge läns tidning 3/8 1935-10/10 1936
Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser
Lindström, Barbro. Om stenhuggeriet i Blekinge. Blekingeboken 1938
Lundbohm, Hjalmar. Redogörelse för stenindustrien inom Blekinge län.
Sveriges geologiska undersökning. ser ca N:o 1 . Stockholm 1900.
Rehnberg, M red. Stenhuggarminnen, 1973
Wirén, F. Stenhuggarhem. Ekskölden 1975-76.