Blekinge museum

Gribshunden-fonden

Hjälp oss att tillsammans utforska och bevara ett stycke viktig och världsunik nordisk historia!

Gribshunden-fonden Blekinge museum Bankgiro 787-9570

Gribshunden- fondens syfte och målsättning.
Målet är ett framtida museum där fynden och omständigheterna kring vraket kan studeras och utnyttjas på olika sätt av kommande generationer allmänhet och forskare.

För att kunna forska, dokumentera, bärga, konservera och ställa ut fynd från skeppet Gribshunden som förliste år 1495 utanför Ronneby behöver vi hjälp och stöttning av många goda krafter. Såväl privatpersoner som företag, organisationer och myndigheter behövs för att vi tillsammans ska kunna ta tillvara potentialen i fyndet. Alla bidrag, oavsett storlek, är lika värdefulla. I sin förlängning tror vi att detta fynd på olika sätt kan bli lika stort och betydelsefullt som Regalskeppet Vasa 1628, Regalskeppet Kronan 1676 och Ostindiefararen Götheborg 1745.

I första hand söker vi nu medel för att kunna finansiera konservering av kommande bärgning av olika föremål från vraket. I skrivande stund gäller detta framförallt den galjonsfigur” som dessutom är världens äldsta bevarade.

Samtliga medel som kommer in på fonden går oavkortat till detta ändamål.

Bankgiro: 787-9570

Swish-nummer: Blekinge museum 123 400 95 69 

Ägare: Blekinge museum
  
Organisationsnummer: 835000-6113

Bank: Swedbank Karlskrona

Auktoriserad revisor: PwC- Price Waterhouse Cooper
       

Kontakt: Lennart Lilja