Blekinge museum

Entrén till Blekinge museum från Fisktorget.

Blekinge museum

Blekinge museum hittar du centralt i Karlskrona. Mer än 80 000 personer besöker varje år museet, gården, barockträdgården och lekplatsen Grevagrundet.

I Grevagården finns nu reception och en minibutik. Här visas utställningen "Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona". Här finns också barnspåret som handlar om den lilla råttan Valentin som bor i Grevagården och hans farmor Råkåkå som är en stolt skeppsråtta som rest jorden runt.

För tillfället är endast museets gård/trädgård och lekplatsen Grevagrundet öppna.

Husen längs Borgmästarekajen är stängda tillsvidare på grund av fastighetsrelaterade problem med fukt. Det innebär att utställningarna och hörsalen inte är tillgängliga.

Rökning är förbjuden inom museets område.

Besöksadress: Borgmästaregatan 21 i Karlskrona. Se karta nedan.Flygbild över museets område i kvarteret Wachtmeister.

Blekinge museum arbetar i hela Blekinge, men har Karlskrona som hemvist och utgångspunkt. Vi är ett regionalt museum med uppgift att fördjupa och förtydliga kunskapen om kulturarvet, särskilt det blekingska, och vara ett forum för aktuell samhällsdebatt.

Blekinge museum är en stiftelse. Huvudmän är Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Hembygdsförbund.

Information om tillgänglighet i museets lokaler.


Större karta och vägbeskrivning →