Blekinge museum

Lind på tå

På turné

1897 På turné till
Finland, Ryssland, Tyskland...

Alla trodde att jag var en flicka…
"Med fru Litzon som impressario uppträdde jag först i societetshuset i Helsingfors, därefter på Svenska teatern och gjorde sen en turné genom Finland och Ryssland. Här fick jag ett engagemang vid en cirkus och pizzicatopolkan i baletten Sylvia var mitt stora paradnummer. Hela den polkan i dansas endast på tåspetsarna. Då visste ingen om att jag var pojke utan alla trodde att jag var flicka. I Kronstadt sprang alla officerarna på i cirkus ned just efter detta nummer, höggo tag i mig och hissade mig. Jag var naturligtvis förskräckt men höll framför allt händerna om min peruk för att inte den skulle gå av och avslöja mig. Om de anat rätta förhållandet hade de säkerligen tagit kål på mig. Det var förresten likadant en gång några år senare i Bologna, Italien, om jag nu ska ta ett sådant hopp. Jag var annonserad som "Bella Lind". Studenterna applåderade våldsamt efter dansen, men när jag sen dansade ett nummer som pojke, slogo de sönder så mycket som fanns i lokalen, och jag måste rädda mig ut genom ett fönster. Det var likadant överallt i Ryssland. Var man fick veta att jag var pojk blev det en förfärlig uppståndelse."

Den 2/3 1897 skrev Nya Pressen, Helsingfors, om Svenska teaterns föreställning:
"Särdeles effektfullt var det följande - sista numret, framställande ett zigenarläger. Vid de sprittande tonerna af Brahms ungerska danser framträdde först ett par och utförde med en grace och skicklighet som lämnade intet öfrigt att önska, en lifful czardas. De dansande voro fröken Holmgren och herr J Lindström - enligt uppgift hvardera elever till fru E Littson."

"Med fru Litzon reste jag lite över två år. Sen kom jag till Tyskland.
Vid Stadttheater i Breslau fanns en ung aktör, den sedermera så berömde teaterdirektören Schneider-Duncker i Berlin, vars bekantskap jag gjorde, och vi beslöto slå oss ihop. Han kom f. ö. från den mest exklusiva familj, hans morfar var den kände general Duncker, av vilken Dunkerstrasse i Berlin har sitt namn och hans tant var den berömda tyska skriftställerskan Dora Duncker. Dessa  släktskapsförhållanden voro naturligtvis ett stort plus för oss. Vi studerade in ett nummer, som skrivits speciellt för oss och där det förekom tre förvandlingar . Men efter den första föreställningen kom direktören för den teater, där vi uppträdde, och sa att det gick inte alls. Inte kan ni uppträda som kvinna och tala med grov basröst! Men kapellmästaren, en hygglig själ, tröstade oss, ty vi voro fullständigt förtvivlade, så mycket pengar och så mycket arbete, som hade lagts ned på detta. Kom hem till mej bara pojkar, sa han, så ska vi nog hitta på något. Det gjorde vi, men när vi kom hem till honom, föreslog han att jag skulle lära mig sjunga i falsett, med påföljd att jag blev så arg att jag sprang ut och slängde igen dörren. Men han gick efter mig, bad mig inte vara dum och efter fjorton dagar sjöng jag med så illusorisk sopran man kunde önska sig." En rolig episod…
"Vi studerade nu in ett nummer, "Les petits Filous", och med detta gjorde vi stormande lycka i Wien, Budapest och på en hel del andra ställen på kontinenten. Det upptog dels "La jolie Parisienne" i stor toalett, vidare ett pierrotnummer och så ett fantasinummer, i vilken jag dansade min berömda tådans. På Theatre Venedig in Wien utgjorde vi en extra attraktion i den där så berömda operetten La Belle of New York. Efter ett par år skildes emellertid min vän och jag åt, ty han ville inte resa till utlandet, och jag hade fått ett engagement till Florens i Italien.
Här hände mig förresten en ganska rolig episod. Jag skulle dansa en spansk dans, alltså en sådan, där man på vissa ställen klämmer i med klackarna på golvet. Nu var det emellertid vanligt att när den onde var på scenen - man spelade såna stycken där också - och just skulle försvinna, som han plär göra ibland, så stampade han med klacken på en lucka i golvet och denna sjönk ned. Det bar sig inte bättre än att jag stampade med klackarna just på denna lucka, och scenarbetarna, som naturligtvis trodde att någon ond ande ville ned, började veva ned den. Jag stod lyckligtvis stilla, och när man märkte att den onde hade kjolar, började man hala upp mig igen och jag fick fortsätta mitt nummer precis där jag hade slutat det. Men publiken var förtjust, den trodde att det hörde till."

I slutet av året är Lind åter ensam scenartist under titeln tåspets- och karaktärsdansösimitatör. Han uppträder på flera platser i Italien, reser åter norrut bl. a. till St. Gallen i Schweiz. Därefter följde franska Rivieran, Spanien och så premiär i Paris i december. Lind annonserades nu som "L'homme protee", d. v. s. en människa i olika gestalter. Ar 1902 är det dags för Lind att lägga England och Skottland för sina fötter. Han annonseras med stora rubriker - LIND the mysterious eller enbart ?LIND? med dubbla frågetecken. Stadsnamn passerar revy månad efter månad: Leeds, Dublin, Plymouth, Sunderland, London, Brighton, Bradford, Edinburgh, Glasgow. Under år 1903 dyker John Lind upp i Holland, nästa år turnerar han åter i England, åker vidare till Paris och därefter till Wien. Överallt är pressen lika överväldigande

Jag stannade i London i 54 veckor… "Efter en tid fick jag ett anbud till Pavillonteatern i London, men det var bara på en vecka, och det var jag knappast hågad att acceptera. Men mina kamrater övertalade mig. Du kommer att stanna ett år, sade de och de finge rätt. Det var inte riktigt modernt på den tiden - i motsats till vad det är nu - att en herre uppträdde i damkläder och därför var inte London-direktionen säker på, hur publiken skulle gilla mig. Men jag kom att stanna där i 54 veckor i stället för en. Man tyckte till och med att jag skulle låta naturalisera mig, men jag har alltid bäst tyckt om att förbli svensk under mina irrfärder, svensk och karlskronit."

 

Upp