Blekinge museum

Rapportserie

I Blekinge museums rapportregister finns de rapporter som härrör från den arkeologiska och byggnadsantikvariska uppdragsverksamheten liksom andra projekt som museet är engagerat i. Själva rapporterna finns i pdf-form under länken Rapportarkivet.

Äldre rapporter, som ännu inte hunnit läggas upp i arkivet, kan efterfrågas via e-post.

 

Mikael Henriksson, enhetsansvarig kulturmiljövård. mikael.henriksson@blekingemuseum.se