Blekinge museum

2007

2007:1 Projekt Inlängan III, Torhamns socken, Karlskrona kommun, Antikvarisk kontroll.

2007:2 Ronneby 25:19, Ronneby socken, Ronneby kommun, Särskild undersökning.

2007:3 Hörby 12:1, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun, Antikvarisk kontroll.

2007:4 Mörby 5:10 m.fl, Mjällby socken, Sölvesborgs kommun, Antikvarisk kontroll.

2007:5 Sölvesborgs slottspark, Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun, Arkeologisk förundersökning

2007:6 Medeltidsstaden II. Stads-GIS Sölvesborg. Projektrapport.

2007:7 Jämshögs kyrkogårdsmur. Jämshögs socken, Olofströms kommun. Antikvarisk kontroll

2007:8 Olofströms simhall. Jämshögs socken, Olofströms kommun. Antikvarisk kontroll.

2007:9 Påtorp 2:1. Ronneby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning.

2007:10 Strömma 1:7 samt Asarum 13:37 resp. 13:67. Asarums socken, Karlshamns kommun. Kulturmiljöutredning.

2007:11 Yxnarum 21:1. Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.
 
2007:12 Listerby 16:54 och Yxnarum 19:12. Fältarbetsfas II. Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

2007:13 Torhamns kyrka – antikvarisk kontroll av invändig renovering. Torhamn sn Karlskrona kommun

2007:14 Asarum 3:2. Asarums socken, Karlshamns kommun. Särskild utredning.

2007:15 Västra Vång. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

2007:16 Sölvesborgs fjärrvärme. I anslutning till slottslängorna. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Särskild undersökning.

2007:17 Vattenborgen. Kv Sjöstjärna 3 och 4. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2007:18 Kv Hector 8 och kv Havfrun 12. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2007:19 Nättraby kyrkogård. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2007:20 Vattenledning Jämjö-Ramdala. Jämjö och Ramdala socknar, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2007:21 Nättraby 4:1 RAÄ 77:1-2. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning.

2007:22 Listerby 4:1 RAÄ 114:1. Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild arkeologisk undersökning.

2007:23 Frostentorp 4:3 och Asarum 40:1. Asarum sn, Karlshamns kommun. Särskild undersökning.

2007:24 Jämjö 6:1. Jämjö socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2007:25 Drottninggatan etapp 2. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2007:26 Matvik-Vettekulla. Hällaryds socken, Karlshamns kommun. Översiktlig kulturhistorisk utredning

2007:27 Eriksberg. Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning

2007:28 Mjällby 2:37 och 10:112. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning

Kontaktperson