Blekinge museum

2008

2008:1 Vattenledning Jämjö – Ramdala, Ramdala och Jämjö socknar. Särskild undersökning.

2008:2 Sölve 3:10 m fl. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Särskild arkeologisk utredning.

2008:3 Besiktning av planerad dragning av vattenledning mellan Lyckeby och Johannishusåsen. Augerum, Förkärla, Hjortsberga, Karlskrona, Lösen och Nättraby socknar Ronneby och Karlskrona kommuner.

2008:4 Trummenäs udde. Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2008:5 Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2008:6 RAÄ 77 Karlskrona. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Särskild undersökning.

2008:7 S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll

2008:8 Kv Måns. Ronneby sn, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning.

2008:9 Mörrum RAÄ 17. Mörrums sn, Karlshamns kommun. Särskild undersökning.

2008:10 Ringamåla kyrka.Ringamåla socken, Karlshamns kommun.Antikvarisk kontroll

2008:11 Slättanäs RAÄ 175 Listerby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning

2008:12 RAÄ Listerby 130 Listerby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning.

2008:13 Hällristningar i Blekinge. Möckleryd. Torhamns socken, Karlskrona kommun. Inventering och dokumentation

2008:14 Hällristningar i Blekinge. Högadal-Blaklycke. Torhamns socken, Karlskrona kommun. Inventering och dokumentation

2008:15 Hällristningar i Blekinge. Bussevik. Torhamns socken, Karlskrona kommun. Inventering och dokumentation

2008:16 Västerport. Karlshamn 6:1. Asarums socken. Karlshamns kommun Kulturmiljöanalys

2008:17 Yxnarum 7:9. Listerby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

2008:18 Medeltidsstaden II. Stads-GIS Kristianopel/Avaskär samt Lyckå. Projektrapport.

2008:19 Karlshamn 5:1, del av. Karlshamns socken, Karlshamns kommun. Kulturmiljöutredning.

2008:20 Fredrikskyrkan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:21 Dannfeltska gravkapellet, L:a Holje. Jämshögs socken, Olofströms kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:22 Helig Kors kyrka. Ronneby socken. Ronneby kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:23 Kv Måns. Ronneby socken, Ronneby kommun. Särskild undersökning.

2008:24 Västra Vång. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Särskild undersökning.

2008:25 Grevagården Förvaltarbostaden. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Byggnadsarkeologisk utredning

2008:26 Valje 3:3. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.

2008:27 Västra Rödeby 3:1 - Bubbetorp. Rödeby socken, Karlskrona kommun. Kulturmiljöutredning.

2008:28 E22 Lösen-Jämjö - Kulturmiljöutredning. Lösen och Jämjö socknar.

2008:29 Tygkontoret byggnad 347. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:30 Varvschefsbostället. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:31 Ekipagemästarbostaden. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:32 Hampskjulet. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll.

2008:33 Hakarp 2:1 m.fl, Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

2008:34 Vindkraftsprojekt Tokaryd. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun och Åryds socken, Karlshamns kommun. Kulturlandskapsutredning

2008:35 Vindkraftsprojekt Brunsmo. Augerums socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning

2008:36 Nättraby - Måstad 1:1. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun. Kulturmiljöutredning

2008:37 Lösen 7:2. Lösen socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

Kontaktperson