Blekinge museum

2009

2009:1 Anglemåla 1:2. Edestad socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

2009:2 Mörrums kyrka. Mörrums socken, Karlshamns kommun. Antikvarisk kontroll av interiör och exteriör renovering.

2009:3 Hällristningar i Blekinge. Vallby. Ramdala socken, Karlskrona kommun

2009:4 Hällristningar i Blekinge. Svanhalla. Torhamns socken, Karlskrona kommun

2009:5 Hällristningar i Blekinge. Lösen. Lösens socken, Karlskrona kommun

2009:6 Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak.

2009:7 Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll av interiör renovering.

2009:8 RAÄ Mjällby 74:1. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:9 Hällristningar i Blekinge. Kummeln-Spandelstorp. Augerums socken, Karlskrona kommun

2009:10 Mjällby 2:21 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning

2009:11 Möllelycke 1:5. RAÄ Kyrkhult 528. Kyrkhults socken, Olofströms kommun. Särskild undersökning.

2009:12 Trefaldighetskyrkan, Karlskrona. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll av takrenovering etapp I

2009:13 Hällristningar i Blekinge. Agdatorp-Bjärby. Nättraby socken, Karlskrona kommun

2009:14 Schaktning i korsningen Västra Torggatan/Karlskronagatan, Ronneby stad. Särskild undersökning RAÄ 114 Ronneby socken, Ronneby kommun.

2009:15 Asarum 3:2 resp 4:2. Asarums socken, Karlshamns kommun. Kulturmiljöutredning

2009:16 Väg 657 Backaryd-Hjorthålan. Backaryds socken, Ronneby kommun. Kulturlandskapsutredning

2009:17 Berntorp 1:1. Ramdala socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk utredning.

2009:18 Listerby 1:5 och 1:8. Ytjordvärmeinstallation Listerby Kyrka. Listerby socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:19 Attanäs. Torhamns socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk utredning.

2009:20 Lösens kyrka. Lösens socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll i samband med byte av värmeanläggning

2009:21 Varvschefsbostället. Ombyggnad badrum. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll

2009:22 Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering

2009:23 RAÄ Mjällby 74:1. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:24 Listerby kyrka. Listerby socken, Ronneby kommun.Antikvarisk kontroll av inre renovering

2009:25 Hasslö 7:135. Hasslö socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2009:26 Torstäva 13:25. Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2009:27 Drottninggatan etapp 3. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Särskild undersökning.

2009:28 Kv Kölen (Hästö marina) m.fl. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Kulturmiljöutredning

2009:29 Lörby 7:4 och 7:32. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.

2009:30 Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun. Särskild undersökning.

2009:31 Anläggande av skyddsvall inom RAÄ 12 Elleholms sn. Elleholms socken, Karlshamns kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:32 Vedeby 6:24 Stadsträdgården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning.

2009:33 Arsenalen. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:34 Lindholmen/Söderstjärna. Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:35 Fjärrvärme i Klostergatan och kv Pollux. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Särskild undersökning.

2009:36 Fjärrvärme i Kyrkogatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Särskild undersökning. 

2009:37 Fjärrvärme i Rådhusgatan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Särskild undersökning.

2009:38 Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:39 Fjärrvärme till slottslängorna. Sölvesborgs kommun, Antikvarisk kontroll.

2009:40 Avaskär, RAÄ 223 Sjövik 1:1, Kristianopel socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2009:41 Torhamn 9:2 m fl. Torhamns socken, Karlskrona kommun. Kulturlandskapsutredning

2009:42 Verstorp 2:20. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning

2009:43 Karlskrona Världsarv – Riksintresse. Förslag till avgränsning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Kulturmiljöutredning

2009:44 Hällristningar i Blekinge. Torhamn 153:1. Uppmålning. Karlskrona kommun, Torhamns socken

2009:45 Hällristningar i Blekinge. Torhamn 20:1, Fürstka klippan.Uppmålning. Karlskrona kommun, Torhamns socken

2009:46 Hällristningar i Blekinge. Ramdala 63:1, Vallby: 8. Dokumentation. Karlskrona kommun, Ramdala socken

2009:47 Hällristningar i Blekinge. Lökaryd. Inventering och dokumentation. Karlskrona kommun, Torhamns socken

2009:48 Hällristningar i Blekinge. Jämjö-Hallarum. Inventering och dokumentation. Karlskrona kommun, Jämjö socken

2009:49 Väg E22 Sträckan väg 529 till Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Särskild utredning steg 2 etapp2.

Kontaktperson