Blekinge museum

2010

2010:1 Hällristningar i Blekinge.Väby. Inventering och dokumentation. Ronneby kommun, Bräkne-Hoby socken

2010:2 Lörby 45:1 m.fl. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun. Särskild undersökning.

2010:3 Hillerslätt 1:5. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Arkeologisk förundersökning.

2010:4 Bubbetorp. Fossil åker RAÄ 42 och 44, Rödeby socken, Karlskrona kommun, Blekinge län. Arkeologisk förundersökning.

2010:5 Vård- och underhållsplan. Skottsbergska gården. Karlshams socken, Karlshamns kommun

2010:6 Elleholms kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med anläggande av skyddsvall samt installation av nytt värmesystem. Elleholms socken, Karlshamns kommun

2010:7 Karlskrona 6:24 - Stadsträdgården. RAÄ 68, Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning

2010:8 Trefaldighetskyrkan Karlskrona stadsförsamling Antikvarisk kontroll av fasadrenovering etapp II. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2010:9 Kulturhistorisk analys och åtgärdsbeskrivning rörande den marina kulturmiljön vid Hanöbanken, Bekinge län.

2010:10 Sölvesborg 4:5. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning

2010:11 Torhamn 9:2. Torhamns socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning.

2010:12 VA-ledning Sandviken - etapp I. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.

2010:13 Ny sträckning av väg E22 Sölve-Stensnäs. Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Arkeologisk förundersökning.

2010:14 F17 Kallinge. Ronneby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning.

2010:15 Corps de Garde Stumholmen. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk kontroll av ombyggnad

2010:16 Saxemara 18:1 och 1:90. Ronneby socken, Ronneby kommun. Särskild utredning

2010:17 Säby 4:14 - Trummenäs. Ramdala socken, Karlskrona kommun. Särskild utredning

2010:18 Mjällby 1:27 och Siretorp 2:14. RAÄ Mjällby 74. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Särskild undersökning.

2010:19 Bräkne-Hoby kyrka. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun. Antikvarisk medverkan vid interiör förändring.

2010:20 Rödeby kyrka. Rödeby socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av yttertak.

2010:21 Kristianopel S1, S2 m.fl. RAÄ 206, Kristianopel socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2010:22 Siretorp RAÄ 65. Boplats RAÄ 65, 109, 110, Mjällby socken Siretorp 5:5 och 3:33 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

2010:23 Kv. Wachtmeister 54. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Särskild undersökning.

Kontaktperson