Blekinge museum

2011

2011:1 Borgen 3. Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av corps de logiet. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

2011:2 Augerums kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör och exteriör renovering. Augerums socken, Karlskrona kommun.

2011:3 Augerums kyrkogård. Särskild undersökning i samband med schaktning för bergvärme. Augerums socken, Karlskrona kommun.

2011:4 Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård
Osteologisk analys och provtagning till C14-datering. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2011:5 Siretorp 9:23. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2011:6 Yngre järnålder i Gärestad och Augerum. Edestads socken, Ronneby kommun och Augerums socken, Karlskrona kommun. Fyndanalys och förstudie.

2011:7 Pagelsborg 6:1 Arkeologisk förundersökning. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun

2011:8 Gravar och boplats vid Vedeby. Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Vedeby. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Särskild undersökning 2011.

2011:9 V. Storgatan Sölvesborg. Arkeologisk förundersökning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

2011:11 Heliga kors kyrka. Antikvarisk medverkan/ kontroll vid ombyggnad av läktarorgel. Ronneby socken, Ronneby kommun

2011:12 Heliga kors kyrka. Antikvarisk medverkan vid restaurerings-och konserveringsarbeten. Ronneby socken, Ronneby kommun

2011:13 Västra Vångs bygata. Särskild utredning. RAÄ 189 Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2011:14 Vattenledning Johannishusåsen-Lyckeby. Hjortsberga, Fridlevstad, Förkärla, Nättraby, Karlskrona, Augerum och Lösen socknar. Ronneby och Karlskrona kommuner. Särskild utredning.

2011:15 Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

2011:16 Rödeby kyrkogård. Särskild undersökning i samband med schaktning för bergvärme. Rödeby socken, Karlskrona kommun

2011:17 Trefaldighetskyrkan Karlskrona Stadsförsamling. Antikvarisk kontroll av fasadrenovering etapp III. Karlskrona socken, Karlskrona kommun

2011:18 Drottninggatan etapp 4. Särskild undersökning. RAÄ 77 Karlskrona socken, Karlskrona kommun

2011:19 Hörby 3:111. Arkeologisk utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2011:20 Hosaby 16:22. Arkeologisk utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2011:21 Siretorp 5:5 och 3:33 RAÄ 65. Arkeologisk utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2011:22 Heliga Kors kyrka. Antikvarisk medverkan vid omläggning och renovering av kyrkogårdsmuren. Ronneby socken, Ronneby kommun

2011:23 Västra Vångs by. RAÄ 116 resp. 189. Magnetometerundersökning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun

2011:24 Fredrikskyrkan/Trefaldighetskyrkan Karlskrona stadsförsamling. Antikvarisk medverkan vid installation av brandlarm och inbrottslarm. Karlskrona socken, Karlskrona kommun

2011:25 Berntorp 4:1. Särskild utredning. Ramdala socken, Karlskrona kommun

2011:26 Vieryds by. Förundersökning RAÄ 717 Ronneby socken, Ronneby kommun.

Kontaktperson