Blekinge museum

2012

2012:1 Ysane 11:12 och Lörby 6:3. Ysane och Mjällby socknar, Sölvesborgs kommun. Särskild utredning.

2012:2 Saxemara 1:146. Arkelogisk utredning. Ronneby socken, Ronneby kommun

2012:3 Stenen vid Gissla sträte. Antikvarisk övervakning i samband med återställande av skadad fornlämning. RAÄ 7:1. Mörrums socken, Karlshamns kommun.

2012:4 Halskragen i Eket. Rapport avseende ärendet kring accessionsnummer 28308 i Blekinge museum.

2012:5 Mjällby fjärrvärme 2010. RAÄ 124 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

2012:6 Asarums kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör och exteriörrenovering. Asarums socken, Karlshamns kommun

2012:7 Asarums kyrka. Arkeologisk förundersökning. Asarums socken, Karlshamns kommun

2012:8 Stiby 5:2. Särskild arkeologisk utredning. Mjällby socken Sölvesborgs kommun

2012:9 Stiby 5:25 Hällevik. Särskild arkeologisk utredning. Mjällby socken Sölvesborgs kommun

2012:10 Hosaby-Mjällby vattenledning. Särskild arkeologisk utredning. Mjällby socken Sölvesborgs kommun

2012:11 GC-väg Sandviken. Särskild arkeologisk utredning. Mjällby socken Sölvesborgs kommun

2012:12 Schaktning inom Edestad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning. Edestad socken, Ronneby kommun.

2012:13 Schaktning inom Bräkne-Hoby kyrkogård. Arkeologisk förundersökning. Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun.

2012:14 Schaktning för fjärrvärme inom kv Yngve i Ronneby. Arkeologisk förundersökning. Ronneby socken, Ronneby kommun.

2012:15 Spandelstorp-Hässlegården-Mölletorp-Augerum. Kulturlandskapsutredning. Augerum socken, Karlskrona kommun

2012:16 Väg 27. Sträckan Möllenäs-Backaryd. Särskild utredning steg 1. Ronneby och Backaryds socknar. Ronneby kommun.

2012:17 Schaktning för fjärrvärme på Stortorget. RAÄ 77, Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning.

2012:18 Anläggande av fjärrvärme vid Rosenholm 2009-2010. Antikvarisk besiktning. Nättraby och Karlskrona socknar, Karlskrona kommun.

2012:19 VA-ledning Fridlevstad-Rödeby. Särskild utredning. Fridlevstad-Rödeby socken, Karlskrona kommun.

2012:20 Mjövik 1:3. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun.

2012:21 Johannishus skola avloppsledning. Särskild utredning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2012:22 VA-ledning Sandviken etapp 3. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2012:23 Hjortsberga kyrka, Kyrkogården. FU, Hjortsberga socken, Ronneby kommun

2012:24 Hjortsberga kyrka, dragning av elkabel Hjortsberga kyrka-Johannishus. SU och FU, Hjortsberga socken, Ronneby kommun

2012:25 Trefaldighetskyrkan och ingrepp i fornlämning RAÄ Karlskrona 77, Stortorget. FU, Karlskrona kommun.
 
2012:26 Återställande av skadade fornlämningar RAÄ Förkärla 58:1-2, Vambåsa 1:4. Förkärla socken, Ronneby kommun.

2012:27 Anglemåla 1:3. Särskild utredning. Ronneby socken, Ronneby kommun

2012:28 kv Afrika. Särskild utredning intill RAÄ 44, Sölvesborgs medeltida stad. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.

2012:29 Stiby 28:1. Särskild utredning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2012:30 Jämshögs kyrka. Antikvarisk med verkan vid interiör och exteriör renovering. Jämshögs socken, Olofströms kommun

2012:31 Augerum S:1 Ekebacksgärdet. Magnetometerundersökning. Augerums socken, Karlskrona kommun

2012:32 Boa 1:2 och 3:8. Särskild utredning. Jämshögs socken, Olofströms kommun

2012:33 Vedebylund 1:1. Särskild utredning. Augerums socken, Karlskrona kommun

2012:34 Sissebäck 1:3 m.fl., (Kämpaslätten). Utökad särskild utredning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun

Kontaktperson