Blekinge museum

2014

2014:1 Arkeologisk förundersökning vid Elleholms kyrka. Elleholms socken, Karlshamns kommun.

2014:2 Särskild utredning inom del av Kråkerum 7:3 m.fl. Jämjö socken, Karlskrona kommun.

2014:3 Arkeologisk förundersökning Hörby RAÄ 119. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2014:4 Väg 27 Sträckan Möllenäs-Backaryd. Särskild utredning steg 2. Ronneby och Backaryd socknar, Ronneby kommun

2014:5 Torstäva 13:25. Särskild utredning steg 2. Ramdala socken, Karlskrona kommun.

2014:6 Vedeby gata-Carlandravägen, Lyckeby. Särskild utredning. Augerums socken, Karlskrona kommun

2014:7 Reserverat nummer rapport E22 – Yta 7

2014:8 Reserverat nummer rapport E22 – Lokal 19

2014:9 Reserverat nummer rapport E22 – Lokal 8/9

2014:10 Reserverat nummer rapport E22 – Lokal 12

2014:11 Reserverat nummer rapport E22 – Lokal 13

2014:12 Reserverat nummer rapport E22 – Lokal 14

2014:13 Reserverat nummer rapport E22 – Lokal 15

2014:14 Reserverat nummer rapport E22 – Bro 597 och Damm 6

2014:15 Kv Zebran. Arkeologisk slutundersökning. Sölvesborgs socken. Sölvesborgs kommun

2014:16 kv Pottholmen. Frivillig arkeologisk utredning. Karlskrona socken, Karlskrona kommun

2014:17 Hästaryd 1:2 mfl. Särskild utredning. Mörrums socken, Karlshamns kommun

2014:18 Anläggande av groddammar, Istaby 13:5 Sillnäs udde. Särskild utredning. Mjällby sn, Sölvesborgs kommun

2014:19 Uppmålning av hällristningar. Augerum, Jämjö, Torhamn socknar, Karlskrona kommun, Bräkne-Hoby socken, Ronneby kommun

2014:20 Telemast Siretorp 3:33. Mjällby sn, Sölvesborgs kommun

2014:21 Fysiska åtgärder på milstenar i Blekinge 2014

2014:22 Ronneby 25:19 RAÄ 124 Särskild undersökning 2000. Ronneby sn, Ronneby kommun

2014:23 Vambåsa 1:1 arkeologisk undersökning 1995 RAÄ 87. Förkärla sn, Ronneby kommun

2014:24 Norragården 18:3 Särskild undersökning 1999 av fyndplats för vikingatida depåfynd. Mörrums sn, Karlshamns kommun

2014:25 Torp 6:1 Särskild underökning 1992 av röseliknande stensättning,
fornlämning Lösen 4:1. Lösens sn, Karlskrona kommun

Kontaktperson