Blekinge museum

2015

2015:1 Lösens kyrka arkeologisk förundersökning. Lösens sn, Karlskrona kommun

2015:2 Översyn, omkonservering och gallring av metaller ur Blekinge museums arkeologiska samling. Intern rapport

2015:3 Snarket, Hallarum 17:1 Arkeologisk undersökning 1998. Jämjö socken, Karlskrona kommun

2015:4 Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning. Torhamns socken, Karlskrona kommun

2015:5 Fornlämning 55:1 Skavet, Inlängan s:1. Arkeologisk undersökning 1989 av skadad hustomtning. Torhamns socken, Karlskrona kommun

2015:6 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro. Särskild utredning steg 1. Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun

2015:7 VA-ledning Hosaby. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2015:8 Nedläggande av fiberkabel på Torhamnslandet. SU-antikvarisk kontroll. Jämjö socken, Karlskrona kommun

2015:9 Stiby 28:1. Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2015:10 Trummenäs. Arkeologisk förundersökning. Ramdala socken, Karlskrona kommun

2015:11 Siretorp 3:2 Arkeologisk förundersökning. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun

2015:12 Kristianopel 10:49 Västergatan, FU och SU. Kristianopels socken, Karlskrona kommun

2015:13 Efterundersökning Västra Vång 2012 Johannishus 1:2. Hjortsberga socken, Ronneby kommun

2015:14 Skadebesiktning av Kristianopels befästningsverk, Kristianopels socken, Karlskrona kommun

2015:15 Sölve 23:3 Arkeologisk förundersökning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun

2015:16 Fysiska åtgärder på milstenar i Blekinge 2015. Backaryd-, Jämjö-, Kristianopel-, Ronneby-, Rödeby- och Öljehult socken. Ronneby och Karlskrona kommun

2015:17 Sissebäck 1:3 m.fl., Kämpaslätten, Grönadal, Arkeologisk förundersökning. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun

2015:18 Marielund 3:2. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar RAÄ Nättraby 150 och 151. Nättraby socken, Karlskrona kommun.

2015:19 Renovering av stenbalkbro, Kvallåkra 1:5. Asarum/Hällaryd socken, Karlshamns kommun, antikvarisk medverkan.

2015:20 Stenvalvsbron i Södra Åsum – renoveringen 2015, Södra Åsum socken, Sjöbo kommun, antikvarisk medverkan.

2015:21 Gribshunden (1495) Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge. Marinarkeologisk undersökning 2013–2015. Ronneby socken, Ronneby kommun

2015:22 Östra Vång. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2012. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2015:23 Arkeologiska utredningar i Mörby 2012-2015. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

Kontaktperson