Blekinge museum

2016

2016:1 Vekerum 22:1. Särskild utredning. Mörrums socken, Karlshamns kommun.

2016:2 Arkeologisk undersökning av två vikingatida grophus i Mörby. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2016:3 Arkeologiska förundersökningar i Mörby 2014-2015. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.

2016:4 Särskild utredning och förundersökning inför nedläggande av VA-ledning mellan Kullen och Uttorp, 2013-2014. Sturkö socken, Karlskrona kommun.

2016:5 Efterundersökning Västra Vång 2013. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2016:6 Arkeologisk forskningsgrävning 2014. RAÄ Hjortsberga 307. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2016:7 Arkeologisk undersökning RAÄ Hjortsberga 173. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.

2016:8 Hästholmen 1:67. Arkeologisk efterundersökning etapp 2. Hästholmen 1:67, Torhamns socken, Karlskrona kommun.

2016:9 Glasfynd från Västra Vång.

2016:10 Augerum 98:1, Afvelsgärde 1:1 Arkeologisk undersökning av stensättning 1975. Augerums socken, Karlskrona kommun

2016:11 Torstäva 15:1. Arkeologisk utredning i samband med planerad detaljplan. Torstäva 15:1, Ramdala socken, Karlskrona kommun.

2016:12 Edestad 229, Arkeologisk förundersökning i samband med återställande. Gröningegården 7:1, Edestad socken, Ronneby kommun.

2016:13 Kalleberga 30:1. Arkeologisk undersökning av fyndplats för eventuellt fornfynd. Ronneby socken, Ronneby kommun.

2016:14 Dokumentation av Stockholm 5, Karlshamn. Karlshamn socken, Karlshamn kommun.

2016:15 Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Lösen 70:1 Lyckå gamla stadsområde. Arkeologisk förundersökning. Lösen socken, Karlskrona kommun.

2016:16 Tjurkö stenhuggeri – hamnområdet vid Herrgården. Aktuellt kunskapsläge och tillgängligt arkivmaterial. Tjurkö socken, Karlskrona kommun.

2016:17 Nedläggning av avloppsledning Örlogshamnen, Karlskrona 4:17, 4:43 RAÄ 77:1. Antikvarisk kontroll. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. 

2016:18 Lindholmsparkens befästningsmur – underhållsarbete 2016, Karlskrona. Antikvarisk medverkan. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

2016:19 Sporrakulla gård 2016. Glimåkra socken, Östra Göinge kommun.

2016:20 Glimmebodagården 2016. Brösarp socken, Tomelilla kommun.

2016:21 Heliga kors kyrkogård. Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1. Ronneby socken, Ronneby kommun.

2016:22 Hörby 1:95. Mjällby socken, Sölvesborg kommun.

2016:23 Ny orgel i Mörrum kyrka. Mörrum socken, Karlshamn kommun.

2016:24 Fysiska åtgärder på milstenar i Blekinge 2016. Backaryd, Karlskrona, Nättraby och Rödeby socknar. Ronneby och Karlskrona kommun.

2016:25 Ankarstjerna exercishus – fasadrenovering. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.

Kontaktperson