Blekinge museum

Vapensköld

Arnold de Rees

de Rees vapensköld

Invandrare och bruksägare

Under 1600-talet gör holländare viktiga insatser för industri och handel i Östersjöområdet. Arnold de Rees är en av dem. Han föds i Holland 1612. Han kommer till Sverige, arrenderar Huseby bruk och köper Ålshults järnbruk. 1643 får han ensamrätt på att bedriva järngjuteri i Småland. Han blir stor exportör av tackjärn, stångjärn, kanoner och kanonkulor.

Genom det danska Blekinge byggs "Holländarevägen" ner till Bodekull som blir en viktig import och exporthamn för svenskarna. De Rees säljer svensktillverkade kanoner till Danmark via Bodekull.

De Rees lär blekingarna att bränna kol till masugnar, stångjärnshammare och gjuterier. Efter freden i Roskilde 1658, utnämns han till borgmästare i Ronneby 1659 och 5 år senare i Bodekull, som blivit stad 1664. 1668 byter Bodekull namn till Karlshamn. 


Bil från utställningen "Blekingebor" på Blekinge museum.

De båda städerna tävlar om handel och privilegier. Karlshamn segrar tack vare "Holländarevägen" och sin utmärkta hamn; Ronneby förlorar sina stadsprivilegier när den nya staden Karlskrona anläggs