Blekinge museum

Bild på korvetten Karlskrona

Korvetten Karlskronas förlisning

Korvetten Karlskronas förlisning i Västindien 1846 är en av de största katastrofer som drabbat den svenska flottan i fredstid. Av 134 man besättning var det bara 17 som kom hem igen.

Korvetten seglade ut från Karlskrona den 2 september 1845. Man gick till Tanger i Nordafrika. Därefter seglade man till Sydamerika för att upprätta diplomatiska förbindelser med Argentina. Efter ett besök i Havanna på Kuba påbörjades hemresan 30 april 1846. Samma kväll överraskades korvetten av en häftig orkanby i Floridagolfen. Skeppet kantrar och sjunker på några minuter.

Jungman John Steinbach född 1826 var en av dem som överlevde. Efter tio år i flottan blev han anställd i lotsverket och var bland annat fyrmästare på Utklippan i 27 år. På sin ålders höst skrev John Steinbach ner vad han upplevt vid korvetten Karlskronas förlisning.