Blekinge museum

Krusifix

Änkors försörjning på 1700-talet

Karlskrona är under 1700-talet en av rikets största städer och örlogsvarvet en av de största arbetsplatserna. Här bor varvspersonal och flottans manskap, civila ämbetsmän, handelsmän, hantverkare, sjöfolk, hustrur, barn, pigor, drängar, bodbetjänter, gesäller, lärlingar, änkor, tiggare och annat löst folk.

Änkorna hade det särskilt svårt. De kunde försöka att gifta om sig, men vilken man ville ha ett halvdussin ungar med i boet? De kunde också öppna krog; gäster fanns det gott om i soldatstaden Karlskrona. Av 128 krogar på 1780 talet var flertalet av enklare slag, 27 av dem drevs av ogifta kvinnor. 

En del änkor, inte minst sådana som vuxit upp i mera välbärgade hem, kunde försöka leva på sömnad. Men den fick inte bli för omfattande, då kunde skräddarna i staden hävda att verksamheten inkräktade på deras privilegier.

Bland hantverkarna förekom det att änkor fortsatte makens verksamhet i full omfattning, exempelvis i boktryckerier.