Blekinge museum

Helena Winberg - Driftig hustru

Helena Winberg föddes i Skåne 1791. Vid 23 års ålder gifter hon sig med den fjorton år äldre grosshandlaren Johan Ulrik Winberg i Karlshamn. Hans första hustru hade nyligen dött och han var nu ensam med fyra små barn. Han var välbärgad, riksdagsman och kulturellt intresserad. På sitt lantställe Stensnäs höll han salong där Esaias Tegnér och Carl Jonas Love Almqvist hörde till gästerna. Helena Winberg fann sig väl tillrätta i rollen som förmögen grosshandlarfru.


Bild från Blekinge museums utställning "Blekingebor"

I äktenskapet föddes två döttrar och två söner. När maken är i Stockholm har hon ansvaret för familjens jordbruk och brännvinsbränneri. Helena berättar i brev till maken hur hon köper boskap och spannmål, inspekterar betesmarker, byker mattor i brygghuset tillsammans med pigorna, slaktar och klipper får, och hur hon ibland hela dagarna är ute och övervakar folket på fälten. I nästan varje brev finns redogörelser för potatisens utseende och hur skörden artar sig.

Helena Winberg kom att överleva sin man med 23 år och fortsatte som änka att driva jordbruket på Stensnäs till sin död 1857.

Kvar i vår tid finns 165 brev som makarna Winberg skriver till varandra då Johan Ulrik vistas i Stockholm under riksdagarna.