Blekinge museum

Mink i bur

Minkfarmare på Listerlandet

Foto Jesper Malmsten

På Listerlandet i västra Blekinge finns Sveriges största koncentration av pälsdjursuppfödare.
När antalet pälsdjur minskadei Sibirien och Kanada i slutet av 1800-talet började man i stället föda upp djur. Kunskapen om pälsdjursuppfödning spreds till Norden bland annat genom kontakter med emigranter.

På Listerlandet fanns inga industrier i början av 1900-talet och många fiskare började med pälsdjursuppfödning vid sidan av. August Sällberg född 1889 i Krokås var den som började. Släktingar och grannar följde efter. Det var gynnsamt att starta minkfarm på Listerlandet eftersom fisket gav avfall som kunde användas som foder.

1950-talet
Minkfarmarnas guldålder.

1960-talet
Problem med foderförgiftningar. Protester från kringboende gör att minkfarmerna hänvisas till speciella områden.

1970-talet
Tillkomst av gemensamt foderkök i Mjällby. Låga skinnpriser.

1980-talet
Goda år. Yngre minkfarmare kommer in i näringen.

1990-talet
Lågkonjunktur på grund av överproduktion. Motståndet mot pälsdjursuppfödning växer.

2002
Krav på att pälsdjursuppfödning skall förbjudas.