Blekinge museum

Bild från porslinsfabriken i Karlskrona

Industrier i Blekinge

Blekinge industrialiserades sent och länet var starkt beroende av ett fåtal stora arbetsplatser. Blekinge drabbades värre än många andra regioner av industrins kris från 1960-talet och framåt. Några viktiga industrier var: Kockums emaljerverk, Karlskrona porslinsfabrik, Volvo i Olofström, Facit Halda, ABU i Svängsta, Karlskronavarvet, AB Karlshamns oljefabriker och LM Ericsson.


Kockums Emaljerverk, Ronneby
Start 1800-talet, tillverkning av emaljerade kärl till hushåll och sjukvård. 800 arbetare på 1960-talet. Modernare material som plast och aluminium gör emaljerat omodernt. Nedläggning 1971.


Karlskrona porslinsfabrik
Start 1918. Restaurangporslin är största produkten. 450 anställda på 1950-talet. Allt sämre lönsamhet under 1960-talet. Nedläggning 1968.LM Ericsson
Tillverkningsenheten flyttad från Stockholm till Karlskrona 1947. Tillverkar bland annat bakelittelefoner och telefonväxlar. 3500 anställda 1974, tjugo år senare färre än 100. Idag har Ericsson Software Technology övertagit lokalerna.

 

 

Bildtext

Bildtext


•Bild från porslinsfabriken i Karlskrona

×