Blekinge museum

Bild på BTH tagen från havet

BTH - Blekinge Tekniska Högskola

Högskolan startade 1989.
Teknik utgör drygt hälften av verksamheten. Resten är humaniora, vårdvetenskap och samhällsvetenskap.

Högskolan samverkar aktivt med samhälle och näringsliv i olika nätverk. IT-sektorn har gett 3000 nya jobb i regionen under de senaste 6 åren.

1999 fick BTH universitetsstatus i teknik med forskarutbildning i egen regi. Forskning och forskarutbildning inom teknik prioriteras. Forskarutbildning förekommer vid samtlig institutioner och har samarbete med andra universitet och högskolor. Forskningsandelen är den högsta bland de mindre och medelstora högskolorna i landet.