Blekinge museum

Gammalt foto på kvinnlig soldat

Kvinnliga officerare

Försvaret har av tradition enbart anställt män som officerare. Genom successiva reforme under 1970- och 1980-talen har samtliga yrkesområden för militär personal i försvaret öppnats för kvinnor.

Efter riksdagsbeslut 1979 kunde de första kvinnorna 1980 påbörja frivillig grundutbildning Flygvapnet. Till första utbildningsåret 1980/81 sökte 103 kvinnor varav 30 påbörjade och 28 genomförde utbildningen.

1981 blev det klartecken att rekrytering till befälsyrket fick ske oberoende av kön inom samtliga
försvarsgrenar.

Erfarenheterna av kvinnor i värnpliktstjänst har granskats under lång tid. Slutsatserna är bland annat:

* att det inte finns något område inom Försvarsmakten där inte kvinnor kan klara kraven.

* att det finns befattningar där kvinnor är lämpligare än många män, samtidigt som det finns vissa befattningar där endast få kvinnor klarar kraven.

* att det finns problem inom Försvarsmakten som kan relateras till mäns och kvinnors olika fysiska förutsättningar. Problemen kan lösas även om det i vissa fall kan innebära kostnader och praktiska svårigheter som det tar tid att komma åt.