Blekinge museum

Fredrik II

Nordiska sjuårskriget

Fredrik II (1534-88)
Blev dansk kung 1559. Hans storslagna planer på ett danskt östersjövälde drev honom mot danska riksrådets önskan, in i kriget mot Sverige 1563-70. Hans senare regeringsår innebar däremot en tid av lugn utveckling och ekonomisk blomstring för Danmark. Fredrik II älskade jakt och ett muntert sällskapsliv och hängav sig ivrigt åt njutande av starka drycker. Med sin gemål Sofie av Mecklenburg levde han ett lyckligt familjeliv.Erik XIV (1533-1577)
Svensk kung 1560-68. Son till Gustav Vasa. Nordiska sjuårskriget blev ett prov på slagkraften i den nya Svenska armé och örlogsflotta som byggts upp av fadern och vidare utvecklades av Erik XIV. Gifte sig 1567 i hemlighet med sin älskarinna, den ofrälse Karin Månsdotter. Led av mental ohälsa vilket bl a visade sig när han stötte en dolk i Nils Sture vid Riksdagen i Uppsala 1567. Avsattes som kung 1568 och hölls fram till sin död 1577 fängslad på flera slott, till sist på Örby hus. Erik visade stort intresse för litteratur, konst och musik.


Nordiska sjuårskriget gällde egentligen vem som skulle ha herraväldet över Östersjön. Erik XIV och Fredrik II var unga ärelystna furstar och förfogade över välutrustade flottor och starka landstridskrafter. Båda bara väntade på ett tillfälle att få säga upp freden. Erik XIV verkar dock ha undervärderat Danmarks militära styrka vilket lockade in honom i detta riskabla äventyr. För Erik XIV gällde det att få herraväldet över Östersjön och för Fredrik II att återerövra Sverige till den union mellan de nordiska länderna, som splittrats av Gustav Vasa.