Blekinge museum

Böcker

Litteratur och källor

Arvidsson, E; Elleholm, Medeltidsstaden 69

Cronholm, C; Blekings beskrivning. Karlskrona 1976

Frostensson, A; Avaskär, Medeltidsstaden som försvann. Torsås 1966

Gynther, S.W; Blekings historia och beskrifning. Stockholm 1847

Hildebrand, H; Sveriges medeltid (del II) '84-'90. Stockholm 1879-1903

Jensen, F.P; Danmarks konflikt med Sverige 1563 - 1570.

Skrifter utgivet af Det historiske institut ved Köbenhavns universitet. Bind XII Köbenhavn 1982

Johnsson, P; Sölvesborg under slutet av sextonde seklet. Efter källor i danska rigsarkivet.

Sölvesborgs-tidningen 19/12 1935 B-nr julnummer.

Johnsson, P; Kulturbilder från 1500-talets Ronneby. Efter anteckningar i danska riksarkivet.

Ronnebyposten 1/6, 4/6, 25/7 1940

Larsson, L-O; Erik XIV, Blekinge och Ronneby. Ale 1968:2

Erasmus Ludvickssons krönika om Erik XIV.
Handlingar rörande Skandinaviens historia Bd 12, H10: 4450

Milton, H; Listers och Sölvesborgs historia. Sölvesborg 1994

Stigtomtensis, Magnus; Konung Erik XIV:s Krönika. Handlingar rörande Skandinaviens historia Bd. 21.

Sylvander, G.V; Kalmar slotts och stads historia. 7 delen, III:3' Kalmar - 1872

Tidander, L.G.T; Nordiska sjuårskrigets historia. Westervik 1892

Tidander, L.G.T; Ronneby förr och nu. Anteckningar efter skilda källor för Ronnebyposten. Ronnebyposten 1896

Tursen, Jon; Den nordiske syvaarskrigs historie.

Monumenta Historiae Danica; Historisk kildeskrifter o. bearbejdelser af dansk historie. 2: e bd Ed; Rördam K-havn 1875

Vaupell, O; Det nordiske syvaarskrig. K-havn 1891

Vejde,A; Erik XIV och ödeläggelsen av Ronneby, Scandia, Tidskrift för historisk forskning 1929, Band 2, Häfte 1

Westling; Det nordiska sjuårskrigets historia, Bd 1-2, Historisk bibliotek VI och VII Sthlm 1879 - 80

Upp