Blekinge museum

Rekonstruktion Helig Kors kyrkan i Ronneby

PROJEKT: Rekonstruktion av byggnadsfaserna i Heliga Kors kyrka, Ronneby

Här kan du se de olika byggnadsfaserna!

De olika faserna bygger dels på de uppgifter man med säkerhet känner till om kyrkan, vilka framkommit genom exempelvis arkeologiska undersökningar och murverksdokumentationer, dels äldre teckningar och fotografier, vilka visar på detaljer som inte längre finns kvar.

Ur såväl historiskt som konstvetenskapligt perspektiv kan man tillfoga byggnadsmaterial som med stor sannolikhet funnits på byggnaden, exempelvis spåntak på långhuset under den romanska perioden (fas 1). Under samma period var det vanligt att blytak användes på absiderna. Då detta material har avsevärt högre hållfasthet än takspån, var det inte ovanligt att ett sådant tak fick ligga kvar orört tills det var förbrukat. Tegeltak blir inte vanligt förekommande förrän en bit in på 1200-talet.

Under arbetets gång har de olika faserna noga diskuterats med en referensgrupp. Till vissa delar råder det fortfarande viss oklarhet, men sammantaget ger rekonstruktionen en god bild av hur kyrkan har utvecklats under de cirka 810–830 år som den funnits på platsen.

Visualiseringen är producerad av Blekinge museum våren 2016 – i samarbete med Lunds stift, Musik i Syd och Ensemble Mare Balticum.