Blekinge museum

Nöjesparken

Under 1940-talet minskade publiken och inkomsterna till parken. Föreningen Wämöparken beslöt då att anlägga en nöjespark, som skulle kunna bli en samlingsplats för nöjeslystna i staden.
1944 uppfördes toaletter och en provisorisk nöjesanläggning på ungefär samma plats som nöjesparken finns idag. Tidigare hade man haft ett  tillfälligt tivoli längre bort mot Vämöslätten där hundrastgården nu. Anläggningen väckte ett ramaskri hos dem som ville försvara parkens natur -och kulturvärden. Landsantikvarie Leander uttalade bland annat: Vämöparken är inte längre Vämöparken - inte en naturpark, inte ett blekingskt Skansen i vardande, inte en folkpark, utan helt enkelt ett med taggtråd omgärdat tivoli.

Annons från Sydöstran som gör reklam för den nya anläggningen. Lägg märke till att man aven har cykelstall för besökarnas cyklar.

 

Källor Blekingeboken 1943, Blt 1944-06-13