Blekinge museum

Försvunna anläggningar

Under de över 100 år som Wämöparken existerat har flera anläggningar försvunnit, antingen genom att man velat förändra parken, genom brand eller då de blivit i så dåligt skick att de måste rivas som till exempel utsiktstornet.