Blekinge museum

Sorg

Några av 1700-talets sorgeämnen...
 
Döden alltid närvarande.
Spädbarnsdödligheten hög, både naturlig och genom barnamord.
Sverige i krig; 1700-21, 1741-43, 1756-1763, 1788-90.
Farsoter och sjukdomar skördade många liv, inga motmedel fanns.
Pesten drog över Blekinge 1710-11, Återfallsfebern 1788-90,
Rödsotsepidemi 1800-talets början.
Syfilis, smittkoppor härjar ständigt.
Alkoholismen utbredd - hembränning tillåten, alkohol gavs som medicin
till barn och vuxna.
Missväxtår gav ingen säd, istället svält.
Lagstiftningen humaniseras men många brott gav spöstraff, halshuggning
eller hängning.
Eldsvådor var vanliga i trästäderna.
Fattigdom och tiggeri är stor. Prostitution och allmän osedlighet utbredd.
Många är krigsänkor med många barn att försörja.

 

 

Bildinfo

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE
på Blekinge museum


• Foto Joakim Larnö

×