Blekinge museum

Stadens handel

Carlskrona och Carlshamn, transithamnar för allehanda varor
 
Exportvaror var; järn, stål, koppar, mässing, huggen sten, trävirke, tjära, beck och pottaska. 1786 exporterades från Carlskrona; Sparrar och stäfver till Flensburg, Köpenhamn, Rostock, Lubeck, Libau, Hull, Marstrand, Uddevalla, Göteborg och Simrishamn. Järn och bräder till Genua, Ostende, Elbing, Marsielle. Salt till Danzig och Libau. Ölandssten till Reval och S:t Petersburg.
 
Importvaror var; spannmål, salt, vin, matvaror, specerier och kramvaror. 1786 infördes till Carlskrona; Råg från Riga, Danzig, Libau, Elbing, Memel, Königsberg, Salt från S:t Ybes. Styckegods från Lubeck och Amsterdam. Stenkol från Newcastle. Sockermateria från Bourdeux. Ekvirke från Rugenwalde och Stettin. Sill från Marstrand, Uddevalla och Göteborg. Ved från småländska skärgården.

Bildinfo

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE
på Blekinge museum


• Foto Joakim Larnö

×