Blekinge museum

Kvinna/Barn

Kvinnorna och barnens värld
 
En 1700-tals kvinna skulle vara maka, mor och husmor. Kvinnorna var omyndiga och stod alltid under någon mans förmyndarskap. Man gifte sig inom sitt stånd. Mannens sysselsättning bestämde hustruns. Det var äktenskapet som försörjde kvinnan. Det fanns inga skolor för flickor i Sverige. Det var pojkarna som utbildas till ett yrke. Kvinnorna följde sin mor och lärde sig hennes sysslor.

 

 

Bildinfo

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE
på Blekinge museum


• Foto Joakim Larnö

×