Blekinge museum

Entrén till Vämöparken på 1910-talet

Historik

I början av 1900-talet då de nationalromantiska känslorna svallade, väcktes tanken att skapa en folkpark på Vämö.


Platsen där parken skulle uppföras sedd från Hästö. Foto DF Källman 1909.

En förening bildades och 1910 invigdes parken med en stor fest. Till invigningsfesten byggdes en provisorisk restaurang på sex dagar, Krutvikens gästgivaregård, kaffestuga, dansbana och ångbåtsbrygga. Gästgivaregården har senare blivit tillbyggd och moderniserad i flera etapper. Redan året därpå uppfördes Lars Petterstugan och utsiktstornet. År efter år kompletterades parken med kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Samtidigt utvidgades även nöjesparken med friluftsteater och musikpaviljong. Tanken var att skapa ett blekingskt Skansen, men också att bevara ett stycke blekingenatur.