Blekinge museum
Jimmy Juhlin

Jimmy Juhlin

Byggnadsvård och kulturlandskap
1:e antikvarie byggnadsvård, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden

Telefon
0455 - 30 49 78
0709 - 30 49 78

Epost
jimmy.juhlinATblekingemuseum.se