Blekinge museum

Några museiårtal

21 januari 1899
Konstituerande sammanträde för Blekinge museiförening. Till museets förste intendent utsågs handlande Gustaf Quiding, som också blev museets förgrundsgestalt under närmaste decennier. Han beskrivs som den outtröttlige samlaren och osjälviske givaren. Bland föregångsmännen skall även nämnas Karl von Feilitzen och Gottfrid M Liljeberg, vilka med stor nit tog sig an katalogiseringsarbetet under de första åren.
 
6 november 1899
Museet öppnas för allmänheten ”i egen förhyrd lokal” på Östra Köpmangatan 23. Lokalerna är öppna söndagar 12-15 och onsdagar 11-14. Övriga tider efter överenskommelse. Inträdesavgift söndagar 10 öre och vardagar 25 öre.
 
1901
Museet flyttar till Nordenskjöldska gården vid Amiralitetstorget. Här är sedan Blekinge museum inrymt under 70 år.
 
1968
Museet förvärvar Wachtmeisterska palatset, Grevagården, av familjen Wachtmeister. 1970-talets början Blekinge museum flyttar in i nyrenoverade lokaler i kvarteret Wachtmeister.
 
2009
Det nya föremålsmagasinet på Rosenholm invigs.