Blekinge museum

Styrelse

Stiftarna till Stiftelsen Blekinge museum är Region Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Hembygdsförbund. Varje stiftare utser tre ordinarie ledamöter, tre ersättare och lekmannarevisorer. Val till styrelsen sker vart fjärde år och följer mandatperioderna för Sveriges riksdag. Ordföranden utses av Region Blekinge och vice ordförande utses av Karlskrona kommun.

Ledamöter i Stiftelsen Blekinge museum 2019-2022

Utsedda av Region Blekinge

Ordinarie ledamöter
Jesper Rehn, ordf (L)        
Eva Robertsson (S)            
Bente Eklund (SD)

Ersättare
Claes Gustafsson (C)
Susanne Cederholm (SD)
Linda Ekström Sandstedt (S)    

Utsedda av Karlskrona kommun

Ordinarie ledamöter
Lotta Kihlbert v.ordf (L)        
Angela Sandström (S)        
Gustav Nilsson (M)

Ersättare
Liten Löfgren (S)        
Christel Hammar-Malmgren (M)
Eskil Johansson (C)

Utsedda av Blekinge Hembygdsförbund

Ordinarie ledamöter
Ingrid Lovén   
Leif Gustafsson        
Inga-Britt Olsson

Ersättare             
Karin Nilsson
Urban Emanuelsson
Hans Westerholm


Revisorer
Utsedd av Region Blekinge
Britt Kilsäter (M)

Utsedda av Karlskrona kommun
Filip Issal (L)
ersättare Ulla Thurbin (M)

Utsedda av Blekinge Hembygdsförbund
Britt Hillborg

Auktoriserad revisor
Malena Wiklund KPMG