Blekinge museum

Rapportnummer

2008:11

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Slättanäs RAÄ 175. Listerby socken, Ronneby kommun.

Arkeologisk förundersökning


Åsa Jönsson, Johan Åstrand 2008
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (20 MB) →
Tillbaka till rapporter →