Blekinge museum

Rapportnummer

2006:14

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Projektansvarig
Påtorp - Fornanäs. Ronneby socken, Ronneby kommun.

Kulturmiljöutredning


Mikael Henriksson 2006
Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →